Oppdatert usikkerhetshåndbok for fiskale gassmålestasjoner

Oppdatert usikkerhetshåndbok for fiskale gassmålestasjoner

Oppdatert usikkerhetshåndbok for fiskale gassmålestasjoner

Innhold

 1. Innledning
 2. Tidligere håndbøker innen gassmåling
 3. Identifiserte behov for oppgradering
 4. Nytt prosjekt
  • Programfilosofi og –plattform
  • Nye funksjonaliteter
  • Demonstrasjon av nytt verktøy