Hvor skal rammen stå?

Norsk Fiskeoppdrett 2(38):46