Cooperation agreement signed between Prototech and Hydrogen Mem-Tech

Press Release - Prototech and Hydrogen Mem-Tech enter into collaboration related to hydrogen separation in advanced fuel cell systems.

22.03.2021 by Geir Omdal

Cooperation agreement signed between Prototech and Hydrogen Mem-Tech

Prototech AS and Hydrogen Mem-Tech AS (HMT) have signed a cooperation agreement related to the development of hydrogen separation technology integrated in fuel cell-based solutions, among others for marine applications. The collaboration includes an order for a hydrogen separator to be delivered by HMT for integration in a Prototech fuel cell module planned for system testing in 2021/2022.

See the full press release below (in Norwegian)


Prototech og Hydrogen Mem-Tech inngår samarbeid knyttet til hydrogenseparasjon i avanserte brenselcellesystem

Prototech AS og Hydrogen Mem-Tech AS (HMT) har signert samarbeidsavtale relatert til utvikling av hydrogenseparasjonsteknologi integrert i brenselcellebaserte løsninger blant annet for marine applikasjoner. Samarbeidet inkluderer ordre på hydrogenseparator som skal leveres av HMT til integrasjon i Prototech brenselcellemodul for systemtesting i 2021/2022.

Samarbeidet mellom partene innebærer teknisk bistand for integrasjon og optimalisering av helhetlige løsninger, samt HMT leveranser av membranmoduler til Prototech for videre inkorporasjon og bruk i Prototechs produkter og tjenester. Videre vil Prototech levere egnede maskineringstjenester til HMT.

Første membranmodul vil leveres til Prototech for bruk i brenselcelleanlegg integrert i testsenter for bærekraftige maritime løsninger på Heiane, Stord, utenfor Bergen. Testsenteret, med navn Energy House, er en del av Sustainable Energy katapultsenter for utvikling og utprøving av morgendagens maritime løsninger basert på bærekraftig teknologi og drivstoff. Deltakere i testsenteret er Alltec Services AS som byggeier, Prototech AS, The Switch Marine Drives Norway AS, og Future Energy Solutions AS som leietakere, og Sustainable Energy Catapult Centre AS som fasilitator.

Prototechs brenselcelleteknologi og testenheten som utvikles er videre en del av prosjektet CHEOP-CC Phase 2 Technology Demonstrator, støttet av Gassnova og med partnere Odfjell SE, Wärtsilä Norway AS og Lundin Energy Norway AS. Prosjektet har som formål å validere tekniske løsninger rettet mot maritim og offshore bruk, samt forberede for demonstrasjon av brenselcelleløsninger på et Odfjell kjemikalietankskip i neste fase. CHEOP-CC-teknologien inkluderer høytemperatur og lavtemperatur brenselceller, integrert reformer, brenner, hydrogenmembran og andre delsystem, og med mulighet for direkte CO2 fangst ved bruk av naturgass eller biogass som drivstoff.

«Membranmodulene fra Hydrogen Mem-Tech er en sentral komponent i kraftsystem med lavt fotavtrykk tilpasset krevende anvendelser som skip eller på offshore-installasjoner. Løsningene som utvikles har svært stort potensiale for effektiv utnyttelse av ulike drivstofftyper enten til ren strømproduksjon, eller som co-produksjon av strøm og hydrogen. Samarbeidet med HMT vil være et viktig bidrag i utviklingen av bærekraftige løsninger og utvikling av bærekraftig norsk industri», sier daglig leder i Prototech Bernt Skeie.

Thomas Reinertsen, daglig leder i Hydrogen Mem-Tech sier videre at «vi anser samarbeidet med Prototech som svært viktig og naturlig for å videreutvikle og kvalifisere vår membranteknologi som en effektiv og robust metode for hydrogenseparasjon til ulike anvendelser, og at integrasjon i Prototech løsninger åpner opp ytterligere bruksområder for teknologien».

 

For mer informasjon kontakt:

Bernt Skeie
CEO, Prototech AS
Phone: +47 950 46 031
Email: bernt.skeie@prototech.no

Thomas Reinertsen
CEO, Hydrogen Mem-Tech AS
Phone: 93090494
Email: Thomas.reinertsen@hydrogen-mem-tech.com

 

Om Hydrogen Mem-Tech AS
HMT driver virksomhet innen utvikling, produksjon, vedlikehold, reparasjon og salg av egen patentert palladium membranteknologi for å skille hydrogen fra gass.

Om Prototech AS
Prototech er et selskap innunder NORCE-gruppen som driver markedsføring, salg, utvikling, bygging og testing av høyteknologisk utstyr og systemer basert på sin egenutviklede og beskyttede teknologiske plattform. Prototech ble etablert i 1988 og har 30 års erfaring utvikling og testing av hydrogenteknologi og brenselcellebaserte kraft -og energisystem til ulike anvendelser. Prototech er involvert i en rekke ledende prosjekter relatert til demonstrasjon av maritime brenselcellesystem.


 

Related news